​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

آموزش

​​​جناب آقای سید معین صبا
​​​​​​​مشاور بخش آموزش زبان روسی موسسه ی جستجوگران برتر علم آموز
شماره ی تماس:09029143637

موسسه ی جستجوگران برتر علم آموز با هدف ارتقاء سطح دانش زبانی مهاجرین تحصیلی عزیز بخش آموزش زبان روسی را نیز در کنار فعالیت اعزامی خود نیز فعال نموده است.

در این بخش دانشجویان و مهاجرین گرامی می توانند جهت کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات مورد نیاز زبان روسی و همچنین فرارگیری مکالمات روزمره و یا علمی ابراز تمایل نموده تا در دوره های فشرده و غیر فشرده ی آموزش زبان روسی موسسه شرکت نمایند.