​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

بنابر آخرین بروزرسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران برای رشته داروسازی از میان دانشگاه های کشور روسیه ، 5 دانشگاه :
1- لمانوسف
2- ناویسیبیرسک                                                  
3- پاولف
4- سماشکو
5- سچینوا
مجاز به پذیرش متقاضیان برای ترم پاییز 2023 میباشند ؛

موسسه " جستجوگران برتر علم آموز " ضمن برخورداری از مجوز رسمی ، امکان اعزام متقاضیان را از سراسر کشور در رشته داروسازی برای دانشگاه های فوق در ترم پاییز 2023 دارا میباشد .