​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

هزینه ی دوره ها

با استفاده از این لینک از گوگل به مکان دانشگاهت برو!

تاراس شفچنکو (National Taras Shevchenko University)

​​​​​​​ دانشگاه ملی تاراس شفچنکو معروف به دانشگاه سرخ اوکراین در سال ۱۸۳۴میالدی تاسیس گردیده و بعنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاه کشور اوکراین با بیش از ۱۷۰ سال قدمت دانشجویان زیادی از کشورهای مختلف در بیش از ۶۰ رشته دانشگاهی پذیرا می باشد. دانشگاه ملی کیف اوکراین تاراس شفچنکو دانشگاه ملی کی یف تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف عالوه بر زبان روسی و انگلیسی در بعضی از رشته ها به زبان اوکراینی نیز تدریس می نماید. دانشگاه شفچنکو ارائه کننده رشته های زیست شناسی ، زمین شناسی ، ژنتیک ، فیزیولوژی ، بیوشیمی، روان شناسی ، مهندسی کشاورزی ، تاریـخ ، جغرافی ، اقتصاد ، مکانیک ، ریاضیات ، فیزیک، فلسفه ، جامعه شناسی ، حقوق ، روزنامه نگاری ، کامپیوتر ، روابط بین الملل و... میباشد. در این دانشگاه امکانات خاصی از قبیل موزه جانورشناسی ، کتابخانه ، سالن اینترنت و امکانات ورزشی ، رصدخانه موجود است و دانشگاه دارای بهترین خوابگاه در شهر کی یف است خوابگاه بازسازی شده بصورت یک بلوک ۲۱ طبقه با فاصله ای حدود ۳۰۰-۴۰۰ متر تا محل آموزش می باشد و دارای نگهبانی و رستوران و سالن مطالعه و آشپزخانه مجزا است.