​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

​​با استفاده از این لینک از گوگل به مکان دانشگاهت برو!

دانشگاه یوروپسکی
دانشگاه یوروپسکی در اوکراین در واقع یکی از دانشگاه های معتبر اوکراینی ارائه دهنده دوره های زبان روسی یا اوکراینی یا همان دوره پادفک می باشد. در واقع تحصیل در دانشگاه های اوکراینی به زبان روسی، اوکراینی و یا انگلیسی برای متقاضیان امکان پذیر است. متقاضیان مسلط به زبان انگلیسی به راحتی و بدون ارائه مدرک زبان وارد دانشگاه های اوکراینی می شوند. اما دانشجویان خارجی که دانش مهارت زبان انگلیسی ندارند می توانند با شرکت در دوره پادفک دانشگاه یوروپسکی و اخذ مدرک زبان روسی یا اوکراینی وارد دانشگاه های این کشور شوند. دانشگاه های اوکراینی مختلفی وجود دارند که به ارائه دوره های پادفک به دانشجویان خارجی می پردازند. اما یکی از معروفترین این دانشگاه ها دانشگاه یوروپسکی یا University European Kiev در شهر کیف اوکراین می باشد. درباره این دانشگاه اوکراینی همچنین الزم است بدانید که دانشگاه مذکور یکی از بزرگترین موسسات آموزش عالی خصوصی در اوکراین است که دارای بیش از 20000 دانشجو شامل دانشجویان خارجی از 15 کشور دنیا است.
​​​​​​​
شرایط پذیرش از دانشگاه یوروپسکی در اوکراین:

ابتداء الزم است بدانید که شرط ورود به دوره پادفک در دانشگاه یوروپسکی در اوکراین داشتن سن حداقل 25 سال برای دارندگان مدرک دیپلم متوسطه و سن زیر متوسطه و سن زیر 30 سال برای دارندگان مدرک لیسانس و فوق لیسانس می باشد. در ضمن دوره های پادفک برگزار در دانشگاه یوروپسکی در چهار گروه پادفک مهندسی، پادفک پزشکی، پادفک علوم انسانی و پادفک هنر برگزار می شود تا اوطلبان آمادگی الزم جهت ورود به دانشگاه های اوکراینی را کسب کنند.

هزینه ی دوره ها